Please wait
Llwytho .....

Ychwanegwch hyd at 10 llun, fideo neu ffeil sain (mwyafswm: 30mb yr un) i helpu i esbonio'r broblem.

Dim deilydd yn adrodd

Codir y mater hwn heb feddiannydd adrodd.

*ee cyfyngiadau parcio neu fynediad cyfyngedig i faniau

NEU

*Os oes anifeiliaid anwes yn yr eiddo, rhowch fanylion
*Os oes larymau yn yr eiddo, rhowch fanylion
*Os oes cyfyngiadau parcio ger yr eiddo, rhowch fanylion